• Vertrouwenspersoon FC Aramea

  FC Aramea streeft ernaar om voor al haar leden een veilige omgeving te creëren, waarbij de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon van essentieel belang is.

  De vertrouwenspersoon heeft als taak om te ondersteunen bij ongewenst gedrag binnen de vereniging voor diegene die om hulp vraagt. Onder ongewenst gedrag valt onder andere:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Intimidatie, inclusief seksuele intimidatie
  • Elke vorm van agressie
  • Grensoverschrijdend gedrag

  Als er sprake is van gedrag dat over jouw persoonlijke grenzen gaat, kun je hierover met de vertrouwenspersoon praten. De vertrouwenspersoon zal het probleem onderzoeken en met alle betrokkenen in gesprek gaan. Vervolgens zal er worden gekeken naar de benodigde vervolgstappen.

  De vertrouwenspersoon zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de verstrekte informatie en heeft de plicht tot geheimhouding.

  De vertrouwenspersoon van FC Aramea Enschede is Jeannie Lusia.

  Contact leggen met Jeannie kan via de mail. vertrouwenspersoon@fcaramea.nl