• Vertrouwenspersoon FC Aramea

  FC Aramea wil graag voor ieder lid een veilige omgeving creëren. Hier hoort op zijn minst ook een vertrouwenspersoon bij.

  De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak voor diegene die om hulp vraagt. 

  Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Intimidatie ook (seksuele)
  • Elke vorm van agressie.
  • Grensoverschrijdend gedrag

  Elk gedrag wat over jouw persoonlijke grenzen gaat kan met de vertrouwenspersoon besproken worden. De vertrouwenspersoon gaat onderzoeken wat het probleem is en gaat met alle betrokkenen in gesprek. Vervolgens zal er gekeken worden naar welke vervolgstappen er nodig zijn.                                                                                                                             

  De vertrouwenspersoon zal altijd vertrouwelijk met jouw informatie omgaan en heeft de plicht tot geheimhouding. 

  De vertrouwenspersoon binnen FC Aramea Enschede is: Jeannie Lusia 

  Contact leggen met Jeannie kan via de mail. vertrouwenspersoon@fcaramea.nl