• Alcoholmatigingsbeleid FC Aramea

  Geen glaswerk op terras tijdens wedstrijden

  Bij FC Aramea hebben we enkele regels opgesteld ten aanzien van het drinken op het terras. Nu we enkele maanden verder zijn en er een beter zicht hebben, op wat wel en niet mag èn op wat wel en niet wenselijk is, hebben we de regels enigszins aangepast. Deze zijn vanaf januari 2019 als volgt.

  1. Er mag geen drank worden meegenomen buiten het clubgebouw. Koffie, thee en overige non-alcoholische dranken mogen wel mee worden genomen mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw toegestaan.
  2. Tijdens de KNVB wedstrijden mogen op het terras alleen dranken worden genuttigd als deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook het nuttigen van drankjes in kuststof flesjes is toegestaan. 
   Als er geen KNVB wedstrijden (meer) zijn, dan kunnen op deze plekken hetzelfde glas en aardewerk gebruikt worden als in de kantine.
  3. Tijdens festiviteiten van de vereniging geldt een afzonderlijk regiem. Er zijn dan uiteraard geen KNVB wedstijden. Afhankelijk van de festiviteit bepaalt het bestuur de te volgen regels.

  De KNVB heeft een aantal regels opgesteld ten aanzien van de verkoop van dranken. FC Aramea conformeert zich aan deze regels. Op grond van het bepaalde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal heeft het bestuur amateurvoetbal besloten dat voetbalverenigingen de hierboven genoemde voorschriften tot het handhaven van de orde bij competitie- en/of bekerwedstrijden in acht dienen te nemen. Het bestuur is belast met de uitvoering en handhaving van deze voorschriften. Aan alle leden en bezoekers van onze accommodatie wordt gevraagd deze voorschriften te respecteren en bij overtreding de overtreder daarop aan te spreken.