• PERSBERICHT

  Prestatievoetbal FC Aramea gaat naar zaterdag

  ENSCHEDE - FC Aramea heeft het besluit genomen om vanaf het seizoen 2019-2020 de focus te leggen op zaterdagvoetbal. Dit betekent dat het 1e en 2e (zondag) vanaf het komende seizoen in de standaardklassen van het zaterdagvoetbal gaan uitkomen en dus zal uitschrijven uit het zondagvoetbal. Het verzoek hiervoor ligt op dit moment bij de KNVB.

  Reden
  Reden voor dit besluit is dat we verwachten hiermee een aansluiting te maken bij de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de zaterdag de dag voor ontspanning is en de zondag de dag voor het gezin en rust. We hopen hiermee ook een grotere binding te krijgen tussen onze jeugdleden die allemaal op zaterdag voetballen. De huidige recreatieve seniorenteams die op zondag voetballen zullen dat wel blijven doen. 

  Sportbeleving
  Het bestuur benadrukt dat FC Aramea géén zaterdagvereniging wordt. Het gaat om de selectieteams die van speeldag veranderen, zoals dat de afgelopen jaren al bij veel clubs is gebeurd. De maatschappij is veranderd, het uitgaanspatroon (van de jeugd) is veranderd, de vrijetijdsbesteding is veranderd, de sportbeleving is veranderd. Clubs moeten hun weg zien te vinden in de sterk veranderende maatschappij.

  De wens van FC Aramea om de selectie op zaterdag te laten spelen is niet nieuw. Dit speelt al sinds anderhalf jaar binnen de vereniging. Maar nu is er een definitief besluit genomen.

  Besluit
  Het besluit is genomen na overleg met de direct betrokken partijen binnen de vereniging, zijnde de begeleiding en spelers van de zondag 1 en 2 selectie alsmede het 2e zaterdag team wat reeds op zaterdag speelt en de betrokken vrijwilligers/commissies. Op basis van de uitkomsten van dit overleg is het besluit genomen deze overstap te maken, hopende op een mooie toekomst voor onze vereniging.

  Voorlichtingsbijeenkomst
  We zullen de maand mei gaan gebruiken om de organisatorische en praktische uitwerking verder vorm te geven, waarna in juni een voorlichtingsbijeenkomst voor alle leden en betrokkenen zal worden gepland.

  Enschede, 30 april 2019

  Bestuur FC Aramea