• Missie
    De missie van FC Aramea luidt als volgt: ‘het creëren van een omgeving, voor zowel prestatief als recreatief niveau, met name gericht op sportbeoefening voor de Aramese gemeenschap, waarbinnen er vooral ook ruimte wordt geboden voor andere culturen. Onze vereniging wil door middel van sport ook de verschillende etniciteiten dichter bij elkaar brengen en hecht daarbij sterk aan een goede sociale binding tussen haar leden, de vereniging en de overige relaties’.

    Visie
    Wij willen een prestatievereniging zijn met een positieve uitstraling en beeldvorming. Het aanbod van sport, onderwijs en bewegen willen wij verbeteren. FC Aramea wil ervoor zorgen dat het beoefenen van sport laagdrempelig blijft. Waarin we ook onze maatschappelijke verantwoording nemen naar de toekomst toe, want we realiseren ons dat we niet alleen een voetbalvereniging zijn.