• ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2020/2021

  Uitnodiging deelname Algemene Ledenvergadering VOETBALSEIZOEN 2020/2021

  Beste lid,

  Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 28 september a.s.

  Tijdens deze ALV hebben leden van achttien jaar en ouder de mogelijkheid mee te beslissen over de ontwikkelingen binnen de vereniging en het benoemen van nieuwe bestuursleden. Hieronder zijn de vergaderpunten beschreven.

  AGENDA

  19.00 uur Inloop

  19.15 uur Deel 1 van de vergadering

  20.15 uur Koffie en toiletpauze

  20.30 uur Deel 2 van de vergadering

  21.15 uur Afsluiting

  AGENDAPUNTEN

  1. Jaarverslag 2019
  2. Goedkeuring kascommissie
  3. Plannen voor 2020 en toekomst
  4. Samenstelling huidige bestuur:
  - Aftredend: Penningmeester
  - Herverkiesbaar: Voorzitter, secretaris en Hoofd Accommodatie & Beheer
  5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  6. Adviesraad.

  Het bestuur van FC Aramea is altijd op zoek naar versterkingen binnen de organisatie om onze vereniging hogerop te tillen. Leden die zich kandidaat willen stellen om in het bestuur te treden, kunnen kiezen uit de volgende functies: Voorzitter, Vice-Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Hoofd Accommodatie & Beheer, Hoofd Technische Commissie en Hoofd Jeugdopleiding.


  Heeft u vragen n.a.v. de vergaderstukken of wilt u meer informatie (voor kandidaatstelling) ontvangen over bestuursfuncties, dan kunt u deze eveneens voor 20 september doorsturen naar bestuur@fcaramea.nl zodat u er zeker van bent dat deze tijdens de vergadering aan de orde zullen komen.

  Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en iemand willen machtigen om namens u te stemmen, stuur dan voor 20 september het Volmachtformulier naar het bestuur. Deze formulier is op aanvraag verkrijgbaar. Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst en verheugen ons op uw aanwezigheid.

  Met vriendelijke groet,

  FC ARAMEA

  Namens het bestuur